HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 27 Jul 2008 06:31:46 GMT Expires: Sun, 27 Jul 2008 06:31:46 GMT Cache-Control: private, max-age=0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: OFE/0.1 Connection: Close Cyfrinach beirdd ynys prydain, ys ef ... - Google Book Search
Accessible Version For Screenreader Users
Go to Google Book Search Home
 About this book Read this book

Cyfrinach beirdd ynys prydain, ys ef llwybreiddiaeth ag athrawiaeth: ys ef ...

 By Iolo Morganwg, Taliesin Williams
By Iolo Morganwg
, Taliesin Williams
Published 1829
J. Williams
240 pages
Original from Harvard University
Digitized Sep 19, 2007
Add to my library
Write review
Preparation assisted by Iolo Morganwg's son, Taliesin (cf. Oxford Companion to the Literature of Wales)

Search in this book

Popular passages

Ag yn yr Eisteddfod honno Beirdd Morganwg a ddodasant eu gwrthneu yn erbyn Dosparth Pedwar Pennill ar hugain Dafydd ap Edmwnt, a freiniwyd dan warant Cadair yno, achos... - Page 240

CREBWYLL a elwir felly am waith ei hawen yn ere u pethau a fydd iddynt hanfod a digwydd herwydd ansawdd anian a phwyll, cyd na bo iddynt hanfod o ddir a gorfod... - Page 18

DAFYDD, a DAFYDD LLWYD MATHEW, a DAFYDD BENWYN, a LLYWELYN SION; y sef ydd oeddynt oll yn FEIRDD CADEIRIOG wrth FRAINT A DEFOD BEIRDD YNYS PRYDAIN, a PHENCERDDIAID wrth Awdurdod Gwlad ag Arlwydd, ar holl Arlwyddiaeth MORGANWG, a GWLAD GWENT ag EUAS. - Page 1

Golofn, a'r pymtheg Adlawiaid y gwneir pedair ansawdd ar hugain ar fesurau Cerdd Dafod, herwydd mesur a mydryddiaeth ; ag nis gellir amgen ansawdd na hynny ar gerdd Gymraeg ; a phob rhyw fesurau ar a ddichon fod ar gerdd a chaniadaeth a dyfant 0 un o'r pedwar ansawdd ar huc/ain hynn, ag eu gelwir yn gyffredin y pedwar mesur ar hugain Cerdd Dafod. - Page 75

... gyfrann, neu yn gyfungamp ag ef ; a'r pethau hynn ni ddichonant fod yn amgen nag y maent ; heb golli'r mesur, o Iwyr ddifodiad, a deddymmiant ; ag nis gellir cyfiawn fesur neillduol heb Ansawdd Angen arno, yn amgen ar bob mesur arall, mewn un peth o leiaf ; cyd bo mewn llawer peth arall, neu f'allai ym mhob peth arall, yn dwyn... - Page 78

... o'r mesurau Ansawdd Angen, ag Ansawdd Braint; ag nis gellir hebcor na gochel y rhain bethau ar gyfiawn fesur Cerdd ; cann mai wrth hynn о bethau yr adwaenir у mesur; ag ar hynn о bethau у saif ei hanfod ; 'ag... - Page 77

Ner — o chaf, A chyfiawn foddlonder; Nid rhaid golud diriaid gweler ; lawn yw'r ymswyn unrhyw amser, Duw i ddoeth yw'r cyfoeth, cofier ! Ynddo rhodia'n ddewr ei hyder. - Page 144

Proest, ag eraill ; a rhai a safant ar ddyblyg a chynnulledig ansawdd ; fal Tribann Morganwg, a Chyngog; sef o fagad о fesurau cyfain mewn pennill ; neu o ddarnau mesurau cyfain. Ansawdd braint, yw'r priodol amrafaelwedd a ddichon fod ar unrhyw beth rhag eraill bethau; ag yn hynn yn neillduoli; ag a fydd fal nas coller dim, drwy ymarfer a braint, o'i brif ansawdd angen; a deuryw fraint y sydd ; sef braint o nerth unigfodd neillduolgamp ; yr hynn beth a... - Page 78

... hano ; heb i'r peth hynny golli ei brif ansawdd neillduol ei hunan. Neu angen a fydd yr hynn nis gellir ei orfod ar unrhyw beth ; heb wrth hynny orfod ar hanfod y peth hynny ; a'i Iwyr ddeddymu ; a'i ddwyn ar ddifod ; ag am hynny, y pwngc cyntaf ar wyb.odaeth yw gwir ddeall ansawdd angen y peth y ch wilier ei wybpd. - Page 77

Orehest ar Gerdd Dafod y bernit Dafydd Nanmor, ag befyd am Ddefodau Llysoedd Tywysogion Cymry byd ag y buant. Bu'r Eistedd yn Neuadd Llys y Brenin, a Gruffudd ap Nicolas yn Farnwr, a'r tri Phrydydd dan eu henwau ym Mraint Athrawon... - Page 240